fbpx

Sprawozdanie Rady Osiedla za rok 2019

Autor: środa, 05 luty 2020 12:14 301

Przedstawiamy obszerne i szczegółowe sprawozdanie z pracy Rady Osiedla Podolany za rok 2019.

I. Wstęp

 1. 24 marca 2019 mieszkańcy Osiedla Podolany wybrali 15-osobową Radę Osiedla VII kadencji na lata 2019-2023. Dziękujemy za udział w wyborach.
 2. 24 kwietnia 2019 przewodniczącym Rady został wybrany Jarosław Południkiewicz, jego zastępcą Piotr Zubielik, a funkcję Przewodniczącej Zarządu powierzono Elżbiecie Sobkowiak.
 3. 14 maja powołano Zarząd Osiedla w składzie: Grażyna Dudzińska (zastępca Przewodniczącej), Dorota Cymerys, Artur Kosonowski i Krzysztof Ratajczak (członkowie).
 4. Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy jest zobowiązany do realizacji zadań bieżących Osiedla. Należą do nich m.in.: - przygotowywanie projektów i realizacja uchwał Rady Osiedla, - zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu, - zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami Osiedla a mieszkańcami.
 5. Rada Osiedla podjęła 31 uchwał,
 6. Zarząd Osiedla podjął 15 uchwał,
 7. Zarząd Osiedla wysłał 82 pisma.

 

II. Podolany w liczbach

 1. Powierzchnia: 5,3 km2
 2. Mieszkańcy: 8.089

III. Budżet 2019

 1. Budżet Rady Osiedla, przyznany przez Radę Miasta Poznania, wyniósł: 568.462 (spadek o 30 tys. w stosunku do roku 2018), w tym: - Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla: 70.410zł, - Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości (bez budowli): 488.145 zł.
 2. Środki przeznaczone na remonty ulic i chodników 192.328 zł.
 3. Środki przeznaczone na remonty placówek oświatowych: 67.011 zł.
 4. Środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych: 2.212.000 zł (budżet 4-letni na lata 2020-2023).

 

IV. Dodatkowe środki z budżetu Miasta

Rok 2020

 • 200.000 zł - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich”. Prace budowlane mają zostać rozpoczęte w br.

Rok 2019 i wcześniejsze

 • 750.000 zł - “Przebudowa ulicy Dukielskiej i Krynickiej” na dokończenie inwestycji prowadzonych wspólnie z Aquanet S.A. Zadanie w trakcie realizacji.
 • 600.000 zł - “Budowa ul. Kaczmarka”. Zadanie w trakcie realizacji.
 • 1.668.000 zł - Odwodnienie ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Morszyńskiej”. Aquanet jako inwestor zastępczy wykona odwodnienie w ul. Zakopiańskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Wkrótce ogłoszenie przetargu.

V. Dodatkowe środki pozyskane z grantu

Rok 2019

 • 330.000 zł“Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 62”. (w tym 94.645 zł. z budżetu Miasta Poznania oraz darowizna Rady Rodziców SP 62 5.355 zł). Wykonano remont boiska do siatkówki i c.d. remontu ogrodzenia boisk.

VI. Dodatkowe środki pozyskane z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Rok 2020

 • 330.000 zł - “Podolany SP62: malowanie klas c.d.”. Dzięki Waszym głosom dokończymy malowanie szkoły. Dziękujemy!

Rok 2019 i wcześniejsze

 • 1.914.096 zł - “Plażojada 2 - park wodny i miejsce spotkań”, wspólnie z sąsiednimi osiedlami. Efekty można podziwiać nad Jeziorami Strzeszyńskim, Kierskim i Rusałką.
 • 305.000 zł - “Podolany Szkoła Podstawowa Nr 62 - boiska, malowanie, szafki”. Zakupiono szafki szkolne oraz wykonano malowanie korytarzy i pomieszczeń szkolnych.
 • 400.000 zł – “Nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62- uporządkowanie chaosu komunikacyjnego” - budowa ulicy Dukielskiej. Prace budowlane zostały rozpoczęte w styczniu 2020.

VII. Zrealizowane zadania inwestycyjne

 1. Budowa ulicy Krynickiej - etap Ib.
 2. Zakończenie budowy fragmentu ul. Raczyńskiego.
 3. Montaż elementów uspokojenia ruchu (ul. Strzeszyńska, Raczyńskiego).
 4. Zakup i montaż koszy na śmieci c.d.
 5. Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni c.d.

VIII. Zrealizowane zadania remontowe

 1. Remont chodnika w ul. Czorsztyńskiej,
 2. SP 62 - Remont dachu sali gimnastycznej,
 3. Przedszkole 142 - remont pomieszczeń,
 4. Coroczna konserwacja boisk w SP62.
 5. Zrealizowane zadania bieżące
 6. Kolejna Akcja Sprzątania Świata (wspólnie z mieszkańcami i harcerzami z Podolan i Strzeszyna),
 7. Aktywne Lato na Podolanach połączone z Latem z Estradą - cykl animacji we wszystkie wtorki sierpnia dla dzieci, seniorów i wszystkich mieszkańców.
 8. Festyn Osiedlowy (wspólnie z Parafią pw. Matki Bożej Pocieszenia),
 9. Podolańska Akcja Krwiodawstwa,
 10. Podolański Konkursu Biegaczy i Rolkarzy,
 11. Konkurs Zielony Poznań,
 12. Spotkania z mieszkańcami w ramach akcji Święto Ulicy,
 13. Turnieje sportowe, edukacja ekologiczna i warsztaty artystyczne w SP62,
 14. Dzień Dziecka w SP62 i Przedszkolu 142,
 15. Klub Seniora - organizacja warsztatów artystycznych, kursów, koncertu oraz gimnastyki,
 16. Warsztaty artystyczne w SP62,
 17. Spotkanie z Kombatantami i mieszkańcami z okazji Święta 11 Listopada (w harcerskim kręgu wzięło udział ponad 300 osób!),
 18. Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem,
 19. Udział w pracach Zespołu ds. Plażojady 2,
 20. Odblaski dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa,
 21. Biuletyny, ulotki, plakaty o tematyce osiedlowej,
 22. Dbałość o zieleń na osiedlu, park, skwery i place zabaw,
 23. Integracja mieszkańców podczas różnych wspólnych akcji.
 24. Dokonania pozainwestycyjne
 25. Udział w Konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany-Południe oraz zgłoszenia wniosków do planu.
 26. Zorganizowanie konsultacji Wydziału Architektury i Urbanistyki z mieszkańcami w sprawie planowanego osiedla przy ul. Straży Ludowej.
 27. Współpraca z Aquanet S.A. w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, połączenie inwestycji podziemnych z przebudową jezdni i chodników (ul. Dukielska, Krynicka, Zakopiańska).
 28. Uruchomienie Kolei Metropolitalnej - powstanie przystanków Podolany i Strzeszyn.
 29. Podpisanie przez Miasto umowy na wykonanie projektu budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej (od Strzeszyńskiej do Koszalińskiej) wraz z przedłużeniem Al. Solidarności (od ul. Dojazd do Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (do Lutyckiej), a także wiaduktu w ciągu Golęcińskiej wraz z przebudową ul. Podolańskiej.
 30. Społeczna kontrola realizacji umów pomiędzy ZDM a deweloperami na wykonanie elementów infrastruktury drogowej.
 31. Złożenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania w sprawie fabryki środków chemicznych przy ul. Druskienickiej.
 32. Liczne wnioski i uwagi dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji na terenie Osiedla.
 33. Utrzymanie stałego porządku na terenie osiedla.
 34. Wnioski o rozbudowę oświetlenia na terenie Osiedla.
 35. Wniosek o Stacje Rowerów Miejskich na Podolanach.
 36. Pilotażowy program toalet przenośnych do obsługi boisk.
 37. Media i kontakt z mieszkańcami
 38. Dyżury radnych (każdy pierwszy wtorek miesiąca w ciągu roku szkolnego, w godz. 19-20, SP62, sala nr 8)
 39. Witryna internetowa: ropodolany.pl
 40. Profil facebook/Rada Osiedla Podolany
 41. Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 42. Biuletyn Rady Osiedla rozprowadzany do każdego domu/mieszkania na osiedlu dwa razy do roku (Biuletyn Wiosenny i Jesienny)
 43. ulotki i plakaty dotyczące bieżących spraw w gablotach.

XII. Bezpieczeństwo

 1. Udział w pracach komisji wspólnej Rad Osiedli i Policji na Jeżycach nt. bezpieczeństwa Osiedli.
 2. Liczne wnioski do ZDM i Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa, stanu dróg, itp., w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (zgłoszenia dotyczące dziur, braków lub błędów w oznakowaniu, naruszania porządku, potrzeb inwestycyjnych, itp.).
 3. Przegląd monitoringu w SP62.

XIII. Współpraca

 1. z Prezydentem Miasta i jego zastępcami
 2. z Radą Miasta Poznania,
 3. z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania,
 4. z Parafią Matki Bożej Pocieszenia na Podolanach,
 5. z Dyrekcjami SP Nr 62 i Przedszkola Nr 142,
 6. Ze Stowarzyszeniami Budowy Ulicy Zaleskiego i Konatkowskiej,
 7. ze Stowarzyszeniem Zielone Podolany,
 8. ze Stowarzyszeniem Twórców i Sympatyków Kultury,
 9. z Zarządem Zieleni Miejskiej,
 10. z Zarządem Dróg Miejskich,
 11. z Radami Osiedli: Strzeszyn, Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Sołacz
 12. z ZHP hufiec Poznań – Jeżyce (szczep Herculesa oraz Krąg Seniorów).

XIV. Plany na 2020 rok

 1. Rozbudowa szkoły wraz z aulą i pomieszczeniami filii Biblioteki Raczyńskich.
 2. Organizacja obchodów 100-lecia Podolan.
 3. Budowa/modernizacja jak największej liczby dróg osiedlowych i chodników.
 4. Montaż kolejnych elementów uspokojenia ruchu.
 5. Zakup i montaż koszy na śmieci.
 6. Uzupełnienie małej architektury na terenach zieleni.
 7. Uchwalenie mpzp Podolany-Południe.
 8. Rozwój Kolei Metropolitalnej i dalsze prace nad powstaniem przystanku Druskienicka.
 9. Dalszy rozwój działalności Klubu Seniora i warsztatów artystycznych w SP62.
 10. Pozyskiwanie nowych terenów zielonych.
 11. Wspieranie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń mieszkańców.
 12. Realizacja kolejnych imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i seniorów z Podolan.
 13. Edukacja ekologiczna mieszkańców, dbałość o zieleń i czyste powietrze na osiedlu.
 14. Dbałość o równomierny rozwój osiedla.
Ostatnio zmieniany wtorek, 18 luty 2020 18:01
Image

Polecamy

Wielka Kuchnia Podolany

Wielka Kuchnia Podolany

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 656 58 00
Trattoria Portofino

Trattoria Portofino

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 631 12 02
Ramen-ya & Johnny's Pizza

Ramen-ya & Johnny's Pizza

Poznań, Wielkopolskie
+48 574 204 937
Nadito - Smaki Świata

Nadito - Smaki Świata

Poznań, Wielkopolskie
+48 605 072 002