fbpx

Ogłoszono przetarg na budowę wiaduktu

Poznańskie Inwestycje Miejskie wtorek, 04 lipiec 2023 1787

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na budowę wiaduktu wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Lutyckiej. W zależności od wysokości złożonych ofert, Miasto będzie mogło zdecydować, czy wybrany wykonawca zrealizuje zadanie rozszerzone o budowę wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej.

Wizualizacja Wizualizacja PIM

- Przetarg na tak wyczekiwaną inwestycję dla Strzeszyna i okolic ogłaszamy w dniu, w którym pierwsi kierowcy przejechali nowym przejazdem pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Dążymy do tego, by również linia kolejowa łącząca Poznań z Piłą nie była już przeszkodą w codziennej drodze do pracy czy szkoły wielu mieszkańców północno-zachodniego Poznania. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów autobusów – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Ul. Lutycka jest drogą krajową nr 92, dlatego budowa wiaduktu usprawni przejazd przez miasto w relacji wschód – zachód. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na lata 2024-2025. 

- Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się budową wiaduktu i tym samym likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lutyckiej. Nad torowiskiem powstanie także kładka pieszo-rowerowa, która zapewni bezpieczny i wygodny dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie. Zadaniem wykonawcy będzie również budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym podziemną – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na długości od ul. Homera do ul. Szczawnickiej. Kierowcy bezkolizyjnie przejadą nie tylko nad torowiskiem, ale i nad ul. Podolańską, gdyż w ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek tej ulicy wzdłuż torów kolejowych, między ul. Szczawnicką a Lutycką. Z kolei ul. Szczawnicka przejdzie remont na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Podolańskiej, a skrzyżowanie z ul. Lutycką zyska sygnalizację świetlną. Ponadto pod wiaduktem, po obu stronach torów kolejowych i zarazem równolegle do nich, powstaną ciągi pieszo-rowerowe.

Inwestycja realizowana jest przy współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.

Opcja na drugi wiadukt i rondo

W postępowaniu przetargowym podstawowym zakresem jest budowa wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej. Dokumentacja projektowa, jak i zakres inwestycji ujęty w pozyskanej decyzji ZRID obejmują również bezkolizyjny przejazd w ciągu ul. Golęcińskiej. W ogłoszonym przetargu ul. Golęcińska została ujęta tzw. prawem opcji. Oznacza to, że składając swoje oferty w przetargu oferenci wycenią budowę wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej jako zakresu podstawowego oraz - w prawie opcji - budowę wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej. To, które prace zostaną zrealizowane w ramach tej inwestycji, zależy od tego, czy będą wystarczające środki finansowe na skorzystanie z prawa opcji. Jest to powszechnie stosowany model postępowania i często kończy się realizacją całego zakresu prac, również tych zawartych w opcji. Prawem opcji objęta była m.in. przebudowa ul. 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej, która w efekcie jest realizowana w ramach Programu Centrum.

Ogłoszenie przetargowe zawiera jeszcze jedną opcję – budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską. Niewykluczone więc, że i te prace zostaną zrealizowane przez tego samego wykonawcę (w zależności od wysokości złożonych ofert i możliwości finansowych Miasta).

  • 7
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 1

Ostatnio dodane

Powstaje nowa droga do szkoły

Powstaje nowa droga do szkoły

piątek, 30 czerwiec 2023

Spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem

Spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem

środa, 14 czerwiec 2023

Wyjątkowy koncert plenerowy w SP62

Wyjątkowy koncert plenerowy w SP62

poniedziałek, 05 czerwiec 2023

Ostatnio dodane

3 Paź
Pilates
Data 03.10.2023 11:00 - 12:00
3 Paź
Joga na krześle
03.10.2023 11:30 - 12:30
3 Paź
Gimnastyka dla dzieci
03.10.2023 16:00 - 17:00

18 Paź
Spotkanie organizacyjne
18.10.2023 16:00 - 18:00
15 Lis
Spotkanie organizacyjne
15.11.2023 16:00 - 18:00
Image