fbpx
2619
https://podolany.info/components/com_jbusinessdirectory/assets/no_image.jpg

Klub Seniora Podolany

Druskienicka 32, 60-476 Poznań

Zweryfikowano

Szczegóły firmy

Klub Seniora Podolany

W 2012 roku powstał przy Radzie Osiedla Podolany, Klub Seniora „Uśmiechnij się”. Liderką Klubu została radna, pani Danuta Trzebowska. Klub działał do czasu wybuchu epidemii Covid 19, tj. do 2019 roku, a następnie z powodu remontu SP nr 62, gdzie mieściła się siedziba Klubu, działalność zanikła. W roku szkolnym 2021/2022 działała tylko pracownia malarska.

W lipcu 2022 roku, po zakończeniu remontu szkoły i po przekształceniu SP 62 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, z inicjatywy Rady Osiedla Podolany, radnej pani Grażyny Dudzińskiej reaktywowano działalność Klubu. Na zebraniu ogólnym seniorów z Podolan, w dniu 11 lipca 2022 roku, postanowiono podjąć przerwaną działalność i zmienić nazwę Klubu na KS „Podolany”. Tego dnia powstała też grupa inicjatywna składająca się z uczestniczek pracowni plastycznej STiSK, tworząc Tymczasowy Zarząd Klubu, z mandatem do czasu wyborów w 2023 r.

Klub Seniora „Podolany” działa przy Radzie Osiedla Podolany. Tymczasowy Zarząd działa w składzie 5 osobowym, nie pobiera żadnego wynagrodzenia, działa pro publico bono. Klub Seniora nie posiada osobowości prawnej, działa jako grupa nieformalna przy Radzie Osiedla Podolany.

Siedziba Klubu mieści się w Sali Rady Osiedla, w pawilonie ZSP nr 15, zaś pracownia plastyczna ulokowana została w pomieszczeniach po bibliotece, w piwnicy, w starej szkole.

Obecnie do Klubu należą 63 osoby na podstawie dobrowolnego przystąpienia w formie ankiety. Przynależność do Klubu jest bezpłatna.

Projekty inicjowane i organizowane przez Klub Seniora są finansowane przez poszczególnych uczestników zajęć lub bezpłatnie w przypadku uzyskania grantów w drodze konkursów lub finansowania projektów przez CIL Podolany i wspierane przez Rade Osiedla. Nabór na poszczególne projekty jest każdorazowo ogłaszany poprzez maile, Whatsapa, stronę RO www.ropodolany.pl zakładka Klub Seniora i na portalu www.podolanyinfo oraz podczas comiesięcznych spotkań ogólnych Klubu Seniora.

Działające od 2010 roku w SP 62 Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury, które prowadziło pracownie plastyczną i galerię wystawienniczą „2.piętro” dla dzieci szkolnych i seniorów, w związku z likwidacją z dniem 31 października 2022 r. przekazało wyposażenie pracowni plastycznej wraz z kolekcją obrazów i plakatów RO, które zdobią pracownię i przyległy korytarz.

Opracowała: Barbara Kubiak-Sobczak,

aktualizacja 20 marca 2023 r.

Lokalizacja

Nawiguj
company map
Druskienicka 32, 60-476 Poznań

Dodatkowe atrybuty

Lokalizacja:
Podolany
Obszar działania:
Całe osiedle
Typ:
W siedzibie
Rok założenia:
2012
Słowa kluczowe:

Osoby kontaktowe

Barbara Kubiak-Sobczak (+)
Hanna Zygadlewicz (+)
Grażyna Domieracka (+)