fbpx

MPSZOK w najbliższą sobotę

Artur Kosonowski czwartek, 09 grudzień 2021 542

MPSZOK czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych zagości na naszym osiedlu w sobotę 11 grudnia br.

MPSZOK w najbliższą sobotę sm.poznan.pl

Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 20 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

 

Najbliższy termin postoju MPSZOK: sobota, 11 grudnia 2021 r.

 • 12:30-12:50 ul. Szarych Szeregów - pomiędzy Hotelem ILONN a Lidl [MAPA]
 • 13:00-13:20 ul. Zakopiańska/ul. Lubieńska przy SAMie [MAPA]

 

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich,
 • świetlówki, żarówki,
 • termometry,
 • chemikalia, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Do MPSZOK nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne 
  z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego. 

Pamiętać należy o tym, że:

 • odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania,
 • pracownik MPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli dostarczony odpad przez mieszkańca nie byłby odpadem objętym odbiorem w ramach działania MPSZOK.
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Nadchodzące wydarzenie

Sty 17

 10:00 - 16:00

Klub STACJA SQUASH i Tomasz Abramowski serdecznie zapraszają na FERIE ZE SQUASHEM 2022!
Organizator: Podolany.info

Social Media


Katalog firm

Warte uwagi

Radar pogodowy

Ostatnie artykuły