fbpx

ZTM Poznań proponuje optymalizację linii autobusowych na północy miasta

Artur Kosonowski środa, 31 maj 2023 2423

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przedstawił propozycję optymalizacji układu linii autobusowych na północy miasta. Celem zmian jest poprawa dostępności komunikacji miejskiej dla mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej.

ZTM Poznań proponuje optymalizację linii autobusowych na północy miasta Fot. Artur Kosonowski

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował propozycję zmian dotyczących 14 linii autobusowych obsługujących głównie północną część Poznania. Ma ona zwiększyć dostępność komunikacji autobusowej w kilku rejonach miasta, m.in. na Strzeszynie, Podolanach, zachodnim Piątkowie czy Umultowie. Ma także na celu zapewnienie nowych, od dawna postulowanych połączeń np. Piątkowa z Podolanami i Strzeszynem, jak również zwiększenie liczby linii łączących trasę PST z nową trasą tramwajową na Naramowice. Propozycja zmian dotyczy linii nr: 146, 147, 168, 169, 170, 171, 178, 183, 185, 191, 193, 197, 198 oraz minibusowej linii nr 121.

Co zmieni się na Podolanach?

Linia nr 168 – przewidziana do zawieszenia, zastąpiona przez linie nr 169, 171 i 183 oraz linie tramwajowe

Obecna trasa: POZNAŃ GŁÓWNY – al. Niepodległości – Księcia Mieszka I – Aleje Solidarności – Piątkowska – Juraszów – Strzeszyńska – Kosowska – Zakopiańska – STRZESZYN PKM

Linia 178 – przewidziana do zawieszenia, zastąpiona przez linie nr 183 i 185

Obecna trasa: RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Prymasa Hlonda – Bałtycka – Lechicka – Murawa – Aleje Solidarności – Piątkowska – Obornicka – Szarych Szeregów – SZARYCH SZEREGÓW

Linia nr 171 – zmiana trasy, poprawa obsługi Podolan, i nowych osiedli z ulicy Mateckiego, połączenie Podolan z Piątkowem, PST i Dworcem Głównym PKP

Linia zmieniłaby trasę na odcinku północnym – trasa od Al. Solidarności zamiast na Winogrady (w kierunku os. Kosmonautów obecnie obsługiwanych liniami tramwajowymi na nowej trasie na Naramowice) skierowana zostałaby do os. Sobieskiego przez ulice: Strzeszyńską, Szarych Szeregów i Mateckiego. Nowa trasa poprawi komunikację na Podolanach, w rejonie ulicy Obornickiej oraz dla mieszkańców z szybko zabudowującego się rejonu ulicy Mateckiego. Pasażerowie z powyższych miejsc zyskaliby nie tylko możliwość wygodnego dojazdu do PST, ale także bezpośrednie połączenie z Dworcem Głównym PKP. Na Piątkowie nową trasę linii nr 171 wytyczono ulicą Szymanowskiego – zapewniającą najlepszą dostępność dla pasażerów z osiedli piątkowskich (os. Jana III Sobieskiego, os. Bolesława Chrobrego i os. Zygmunta Starego) zarówno od północy, jak i południa. Zmiana trasy na odcinku północnym pozwoliłoby linii nr 171 zastąpić przewidzianą do zawieszenia linię nr 168.  

Linia nr 183 – zmiana trasy, obsługa os. Wilczy Młyn, wydłużenie linii do Strzeszyna PKM 

Linia po okresowej zmianie trasy przez ulice Szelągowską i Wyszyńskiego (w celu wzmocnienia komunikacji podczas remontu PST) powróciła na ulicę Hlonda i Lechicką. Na odcinku rondo Śródka – Hlonda – Lechicka (Os. Wilczy Młyn) – Naramowicka linia nr 183 przejęłaby funkcję planowanej do zawieszenia linii nr 178, a na ulicy Zakopiańskiej także przewidzianą do zawieszenia linię nr 168. Dzięki zwiększonej częstotliwości obsługa odcinka od rondo Śródka do Wilczaka utrzymana byłaby na obecnym poziomie, a poprawiłaby się obsługa rejonu Wilczaka i Wilczego Młyna. Wzmocnione zostałoby skomunikowanie Wilczego Młyna z trasą tramwajową na Naramowice.

Linia nr 185 – zmiana trasy, poprawa obsługi Podolan i rejonu ul. Obornickiej, połączenie Podolan z Piątkowem i PST

Linia zmieniłaby trasę na odcinku piątkowskim. Zamiast do os. Sobieskiego trasa skierowana zostałaby ulicami Kurpińskiego i Obornicką do pętli Szarych Szeregów w zastępstwie przewidzianej do zawieszenia linii nr 178. Z uwagi na duże znaczenie linii nr 185 przy dowozach do zakładów pracy, przewidziane są dodatkowe kursy na odcinku Rondo Śródka – PST Kurpińskiego.

Linia nr 146 – zmiana trasy w celu zastąpienia linii nr 169 i 185 na ulicach Kurpińskiego, Wojciechowskiego i Stróżyńskiego

Podstawowa funkcja linii numer 146 nie zmieni się, autobusy będą zapewniać komunikację pomiędzy ulicą Boranta a Starym Strzeszynem. Zmiana miałaby polegać na przeniesieniu środkowego odcinka trasy z ulicy Szeligowskiego na teren zachodniego Piątkowa, czyli na ulice Kurpińskiego, Wojciechowskiego i część Stróżyńskiego. Pozwoli to na zachowanie dojazdu z Naramowic i os. Łokietka do trasy PST oraz wypełni lukę po przewidzianych do zmian tras linii numer 169 i 185. Zachowane byłyby wariantowe kursy w okresie letnim do Strzeszynka. Wzmocnieniem linii nr 146 byłaby linia nr 147.

Swój sprzeciw zaproponowanym przez ZTM zmianom wyrazili mieszkańcy Podolan w mediach społecznościowych. Utworzona została również petycja online. - My pasażerowie korzystający nacodzień z linii 168 z Podolan do centrum miasta prosimy o pozostawienie powyższej linii w rozkładzie jazdy (pisownia oryginalna) - napisali autorzy na stronie Przeciwni zawieszeniu linii 168.

Propozycja została skierowana do rad osiedli w celu umożliwienia wyrażenia przez nie opinii. Wprowadzenie proponowanych zmian w układzie komunikacyjnym planowane jest wrzesień 2023 r. Zakłada się, że po dokonaniu pomiarów frekwencji i zebraniu opinii pasażerów w pierwszych miesiącach jego funkcjonowania będzie oczywiście możliwe wprowadzenie ewentualnych korekt nowego układu, zarówno tras, jak i częstotliwości kursów.

Pełna lista zmian dostępna jest na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ztm.poznan.pl).

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
  • 11

Ostatnio dodane

Powstaje nowa droga do szkoły

Powstaje nowa droga do szkoły

piątek, 30 czerwiec 2023

Spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem

Spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem

środa, 14 czerwiec 2023

Wyjątkowy koncert plenerowy w SP62

Wyjątkowy koncert plenerowy w SP62

poniedziałek, 05 czerwiec 2023

Ostatnio dodane

3 Paź
Pilates
Data 03.10.2023 11:00 - 12:00
3 Paź
Joga na krześle
03.10.2023 11:30 - 12:30
3 Paź
Gimnastyka dla dzieci
03.10.2023 16:00 - 17:00

18 Paź
Spotkanie organizacyjne
18.10.2023 16:00 - 18:00
15 Lis
Spotkanie organizacyjne
15.11.2023 16:00 - 18:00
Image