fbpx

Spotkanie Rady Osiedla z Aquanet Retencje

Artur Kosonowski wtorek, 23 maj 2023 1817

W dniu 23 maja 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla Podolany z Aquanet Retencje w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego przy ul. Straży Ludowej. 

Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja zagospodarowania terenu na działkach pozyskanych przez miasto w 2021 roku. Zbiornik retencyjny ZR3 na Podolanach ma mieć pojemność około 3000 m3 i służyć do magazynowania wody opadowej. Woda zebrana w zbiorniku będzie wykorzystywana do podlewania zieleni na osiedlu gdyż w ramach inwestycji przewidziano budowę studni. Zbiornik będzie pełnił głownie funkcję przeciwpowodziową, ponieważ będzie ograniczał spływ wody w dalszej części cieku, która w trakcie nawalnych deszczy powodowała zalewanie prywatnych posesji.

W ramach inwestycji oprócz budowy zbiornika przebudowany zostanie rów Wa-10-2, który znajduje się po północnej stronie osiedla Rodzinne Podolany. W ramach inwestycji powstaną również drogi techniczne do obsługi zbiornika oraz przepusty. Utwardzona zostanie droga dojazdowa znajdująca się na terenie prywatnym w formie kostki drenażowej, która będzie służyć również mieszkańcom pobliskiego osiedla. Zaplanowane zostały również ławeczki oraz pozostawiono istniejącą już zieleń w części inwestycji. Dodatkowo zaplanowano wysianie terenu mieszanką traw. Jak przekonują przedstawiciele Aquanet Retencje w ramach prac usunięte zostaną jedynie dwa drzewa kolidujące z inwestycją.

Obecnie trwa opracowanie projektu, które ma się zakończyć do czerwca 2024 roku. Prace budowlane miałyby się rozpocząć najwcześniej w 2025 roku i potrwać około pół roku. Inwestycja ma być realizowana przez spółkę Aquanet Retencje, która jest odpowiedzialna za gospodarkę wodno-ściekową na terenie Poznania.

  • 3
  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Reklama

7 Cze
Fitness
Data 07.06.2023 20:00 - 21:00
8 Cze
Joga na krześle
08.06.2023 11:30 - 12:30
8 Cze
Gimnastyka
08.06.2023 17:00 - 18:00

9 Cze
Warsztaty artystyczne
09.06.2023 10:00 - 12:30
9 Cze
Koncert plenerowy w SP62
09.06.2023 18:00 - 20:00
9 Cze
Koncert plenerowy w SP62
09.06.2023 18:00 - 20:00
24 Lip
Musicalove Wakacje I
24.07.2023 09:00 - 28.07.2023 12:00
Image