fbpx

Wyłoniono realizatorów projektów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców

Artur Kosonowski piątek, 03 luty 2023 1202

Dwa podmioty odpowiedzialne będą za całoroczny program wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w rejonie Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Podolan oraz Strzeszyna w ramach zwycięskiego projektu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Zajęcia rozpoczną się już w lutym.

Trener osiedlowy Trener osiedlowy Fundacja AWF

777 000 zł wynosiła pula środków w konkursie ogłoszonym przez Wydział Sportu, dot. projektu Aktywnie i Sportowo - życie na kolorowo! Przypomnijmy, projekt ten zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zdobywając 3909 głosów mieszkańców. Zaraz za nim znalazł się projekt, „Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz” dot. wydarzeń kulturalnych zdobywając niecałe 1000 głosów mniej. Oba projekty będą realizowane w 2023 roku.

Do konkursu ofert przystąpiło 5 podmiotów, z czego 2 nie spełniły wymogów formalnych. Ostatecznie wybrano 2 podmioty, pomiędzy którymi podzielone zostały środki. Największą część puli w kwocie 627 000 zł pozyskała Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, która realizuje już od wielu lat projekt ogólnomiejski w PBO pn. „Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka” oraz projekty rejonowe pn. „Nasz sportowy fyrtel”. Drugi podmiot na swoje działania pozyskał 125 000 zł, mowa tu o Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Wielkopolskiego.

Obaj oferenci odpowiedzialni będą za upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację bezpłatnych animacji czasu wolnego, które będą polegały na organizacji całorocznych, bezpłatnych zajęć rekreacyjnosportowych dla wszystkich mieszkańców wskazanego rejonu w formie m.in. zajęć, warsztatów, szkoleń, festynów, turniejów sportowych, spotkań z dietetykami.

Na przyszły tydzień zaplanowane zostało spotkanie Rady Osiedla Podolany z przedstawicielami Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w celu podjęcia rozmów odnośnie zakresu realizacji zadań na Podolanach.

 

  • 1
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

27 Mar
Zdrowy kręgosłup
Data 27.03.2023 11:30 - 12:30
27 Mar
Zdrowy kręgosłup
27.03.2023 15:00 - 16:00
28 Mar
Pilates
28.03.2023 11:00 - 12:00

28 Mar
Nauka gry w brydża
28.03.2023 16:00 - 18:00
29 Mar
Warsztaty artystyczne
29.03.2023 16:00 - 18:00
26 Kwi
Spotkanie z Jolantą M. Kaletą
26.04.2023 17:00 - 19:00
3 Cze
Rodzinne bieganie ze SPAR
03.06.2023 10:00 - 16:00

Image