fbpx

Uchwalono budżet miasta na 2023 rok

Artur Kosonowski czwartek, 22 grudzień 2022 1063

Do późnych godzin wieczornych trwała LXXVI sesja Rady Miasta Poznania, na której uchwalono ostateczny kształt budżetu na 2023 rok. Znalazły się też dodatkowe środki na ważne inwestycje na Podolanach.

Sesja budżetowa RMP Sesja budżetowa RMP Fot. Grzegorz Ganowicz @ Facebook

Według poznańskich włodarzy to "najtrudniejszy budżet w historii, który zakłada mniejsze dochody i duże wydatki. Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane w wysokości na nieco ponad 4,5 mld zł. To o 7,3 proc. mniej niż w planie budżetu na 2022. W tym dochody bieżące zaplanowano na poziomie 4,3 mld zł - czyli 4,8% niższym niż w budżecie na 2022 rok. Z kolei plan dochodów majątkowych ustalono na 285 mln zł, co oznacza spadek o 33,9 proc. 

Na wydatki zaplanowano 5,41 mld zł, czyli o 7,4 proc. mniej w stosunku do planu na 2022 rok. W tej kwocie mieszczą się wydatki bieżące (4,3 mld zł - o 2 proc. mniej) oraz majątkowe, czyli na inwestycje (1,1 mld zł - spadek aż o 23,7 proc.). Mimo to w planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno duże, ogólnomiejskie projekty, jak i szereg mniejszych, wskazywanych przez samych poznaniaków, rady osiedli czy też wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego."

Najwięcej środków przeznaczonych zostanie na oświatę, będzie to niecałe 1,7 mld zł. Niewiele mniej, bo aż 1,49 mld zł to wydatki związane z drogami i komunikacji zbiorową. W dalszej kolejności znalazły się wydatki na politykę zdrowotną, społeczną i rodzinną wynoszące około 516 mln zł oraz na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną około 392 mln zł.

Dodatkowe środki dla Podolan w autopoprawkach prezydenta i radnych

Dzięki wsparciu Grzegorza Ganowicza - Przewodniczącego Rady Miasta Poznania oraz Marii Lisieckiej-Pawełczak - radnej klubu Koalicji Obywatelskiej, autopoprawka Prezydenta Miasta Poznania uwzględnia  dodatkowe środki w kwocie 250 tys. zł na realizację ostatniego etapu inwestycji drogowej na ul. Krynickiej przy szkole. Jest to bardzo ważna inwestycja dla lokalnej społeczności, która będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze na zajęcia lekcyjne. Jak bardzo jest to ważna inwestycja świadczy też fakt, iż w ramach autopoprawki złożonej przez radnego Pawła Sowę z klubu Wspólny Poznań uzyskano dodatkowe 100 tys. zł. Łączny koszt inwestycji ZDM oszacował na ponad 800 tys. zł gdyż wymagane jest przebudowanie i zwężenie wjazdu od ul. Strzeszyńskiej. Brakująca kwota będzie pochodzić ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Podolany w ramach środków 4-letnich przeznaczonych na program budowy dróg lokalnych.

Radny Sowa w imieniu klubu zgłosił również drugą autopoprawkę na dodatkowe dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł inwestycji utworzenia Skweru przy ul. Karpińskiej, która również uzyskała akceptację. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na realizację inwestycji planowany jest na II kwartał 2023 roku. 

  • 5
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Nadchodzące wydarzenie

Media społecznościowe

Image

Losowe zdjęcie 360°

Katalog firm

Radar pogodowy