fbpx

Powstanie nowa droga do szkoły

Artur Kosonowski czwartek, 15 grudzień 2022 1487

Pozyskano środki na realizację wniosku Rady Osiedla Podolany dot. modernizacji terenów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w konkursie grantowym dla jednostek pomocniczych, ale jedynie na część inwestycji.

Wizualizacja drogi i porównianie ze stanem obecnym Wizualizacja drogi i porównianie ze stanem obecnym Artur Kosonowski

Wniosek konkursowy przygotowany przez Elżbietę Sobkowiak – Przewodniczącą Zarządu Osiedla, opiewający na kwotę 420 tys. (dofinansowanie w kwocie 311 tys. zł) uzyskał 22 punkty i uplasował się na 13 pozycji wśród zgłoszonych projektów. Dwanaście wyżej punktowanych wniosków prawie całkowicie wykorzystało dostępną pulę środków i pozostająca wolna kwota w wysokości 51 tys. zł była niewystarczająca na dofinansowanie nawet części zadania. Po ponowny przeanalizowaniu wniosku przez komisję konkursową zaproponowano zmniejszenie zakresu zadania do samej modernizacji drogi, gdyż projekt zakładał montaż również kilku dodatkowych urządzeń zabawowych na boisku szkolnym m.in. zewnętrznych stołów do ping-ponga, huśtawek, urządzeń do ćwiczeń oraz żagla przeciwsłonecznego. Komisja konkursowa zapewniła również, że jeżeli osiedle wygospodaruje dodatkowe środki w wysokości 86 tys. zł to przyznane zostanie dodatkowe 75 tys. zł z funduszy rezerwowych organizatora konkursu.

Rada Osiedla, zgodnie ze stanowiskiem komisji w listopadzie podjęła stosowną uchwałę, która zakłada zwiększenie wkładu własnego osiedla w konkursie do kwoty 186 tys. zł. Na podstawie przyjętej uchwały wniosek został ostatecznie zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Poznania i zadanie przekazane zostanie Wydziałowi Oświaty do realizacji w formie przetargu.

Należy zwrócić uwagę na zaangażowanie innych podmiotów w realizację i powodzenie w konkursie. Projekt uzyskał pozytywną opinię i wsparcie finansowe w wysokości 4 tys. zł od Rady Rodziców SP62, 4 tys. od społecznie zaangażowanej i wspierającej lokalne inicjatywy – firmy Pekabex BET S.A oraz Stowarzyszenia „Zielone Podolany”. Wsparcie organizacji i firm w formie darowizny pozwala na uzyskanie dodatkowej punktacji przy ocenianiu.

Projekt ostatecznie zakłada, iż stara asfaltowa droga (wcześniej droga publiczna teraz w trwałym zarządzie szkoły) powstała w latach 70. XX-wieku zastąpiona zostanie nowoczesną drogą z kostki ażurowej o bardzo dobrych parametrach przepuszczalności wraz z montażem specjalnych kratownic w formie półokręgu pod koronami starych drzew. Jednocześnie przy zachowaniu wymaganych odrębnymi przepisami parametrów drogi przeciwpożarowej poprawi się zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych na terenie szkoły.

To już kolejny wniosek, którego finansowanie udaje się uzyskać dzięki zapewnieniu dodatkowych środków w ramach konkursu. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w połowie 2023 roku.

  • 4
  • 7
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Nadchodzące wydarzenie

Media społecznościowe

Image

Losowe zdjęcie 360°

Katalog firm

Radar pogodowy