fbpx

Wizyta Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego

Artur Kosonowski sobota, 01 październik 2022 208

W piątkowe przedpołudnie Pierwszy Z-ca Prezydenta Mariusz Wiśniewski wraz z przedstawicielami podległych mu wydziałów odbył wizytę na Podolanach w obecności Zarządu Osiedla Podolany.

Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia związane z aktualnymi i przyszłymi inwestycjami dotyczącymi m.in. układu drogowego czy też realizacji oświetlenia. Radni wskazali również miejsca, co do których należy podjąć kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki na terenach miejskich. 

Najważniejsze poruszone tego dnia tematy dotyczyły:

 • ul. Krynicka przy szkole – ZDM i MIR wdrożą rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w sposób doraźny przed wykonaniem docelowej inwestycji drogowej na odcinku od Strzeszyńskiej wzdłuż z parkingu,
 • ul. Strzeszyńska – poruszono wiele kwestii m.in. dot. bezpiecznego wyjazdu do Biedronki, wyjazdu na ul. Lutycką oraz pracy świateł, stanu nawierzchni, bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz estetyki w pasie drogowym,
 • ul. Jasielska/Jasielska rozmawiano o zakresie prac, które mogą zostać wpisane deweloperom do realizacji. Inspektor z ZDM zapewnił, że wiele rzeczy jest możliwych do wykonania ale wszystko zależy od rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowych przez deweloperów,
 • ul. Jasielska/Druskienicka budowa rodna coraz bliżej, na chwilę obecną trwa wyłonienie wykonawcy inwestycji po stronie dewelopera,
 • przebicie ul. Jasielska/Lutycka trwają negocjacje miasta z deweloperami,
 • wiadukty Biskupińska/Sucholeska – w związku z zgłoszeniami mieszańców odnośnie znakowaniu drzew farbą tutaj uspokajamy nie ma planowanej żadnej wycinki drzew. Trwają prace inwetaryzacyjne.
 • węzeł przesiadkowy przy Druskienickiej - realizacja możliwa najwcześniej w kolejnej perspektywie po 2027 roku. Inwestycja miała być wykonana również przy okazji powstania kolei obwodowej.
 • wiadukty przy Lutyckiej - inwestycja będzie realizowana. Jeżeli nie uda się rozpocząć budowy obu wiaduktów jednocześnie to w pierwszej kolejności powstanie ten w ciągu ul. Lutyckiej. Procedury nadal trwają, pozostaje kwestia finansowania. Padło zapewnienie, iż miasto jest gotowe zrezygnować z dofinansowania i realizować ze środków własnych w ostateczności.

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Kamińską Dyrektor Biblioteki Raczyńskich oraz Kierownik filii biblioteki Panią Martą Poślednik. Był to dobry moment by porozmawiać o sprawach bieżących i planach na przyszłość.

 • 1
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ostatnio dodane

Media społecznościowe

Image

Nadchodzące wydarzenie

Losowe zdjęcie 360°

Katalog firm

Radar pogodowy