fbpx

Statystyki referatu Jeżyce Straży Miejskiej Miasta Poznania

Artur Kosonowski środa, 02 luty 2022 820

Referat Jeżyce Straży Miejskiej Miasta Poznania podał statystyki zgłoszeń za 2021 rok. Przedstawiamy jak prezentują się Podolany na tle całego referatu i innych osiedli.

Do stanowiska dowodzenia (oficera dyżurnego) Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2021 roku wpłynęło 11871 interwencji dotyczących obszaru, który jest pod opieką referatu Jeżyce co stanowi ok. 16,7 % wszystkich interwencji zgłaszanych Straży Miejskiej w 2021 roku (w sumie Straż Miejska zarejestrowała ok. 75 792 interwencji).

Strażnicy, podejmując interwencje zgłaszane przez mieszkańców oraz podejmują działania z inicjatywy własnej wylegitymowali łącznie 5998 osób z czego 1043 pouczono, nałożono 4437 mandatów karnych oraz skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 129 przypadkach w związku z ujawnionymi wykroczeniami.

Ponadto realizując zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy założono 1796 urządzeń blokujących koła pojazdów, wystawiono 6073 wyzwań do Referatu Wykroczeń oraz wydano dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi w 298 przypadkach (art. 130a p.r.d.). Przez cały rok 2021 ujawnili 275 pojazdów, których stan wskazywał na to, że są nie używane. W 220 przypadkach po kontakcie ze strony SMMP, właściciele sami usunęli pojazdy z drogi, a w 40 przypadkach strażnicy wydali dyspozycję usunięcia pojazdu na parking depozytowy (art. 50a p.r.d.).

Na terenie Podolan zgłoszono 830 interwencji, w tym 370 dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, 175 ochrony środowiska, 92 zwierząt, 23 awarie techniczne, 1 pożar, 19 zagrożenia życia i zdrowia, 25 zakłócenia porządku, 125 pozostałe.

Strażnicy przekazali również ponad 1575 uwag do instytucji zewnętrznych w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości lub uszkodzeń w infrastrukturze miejskiej. Poświęcili również 1540 godzin na obsługę imprez i zabezpieczenie zdarzeń losowych.

W Referacie Jeżyce pracuje 15 strażników (wśród których aktualnie jest 3 aplikantów, którzy do tej pory odbywali kurs podstawowy i praktyki oraz oczekują na umundurowanie i uzyskanie odpowiednich upoważnień, by móc być skierowanym do służby patrolowej). Taki był również stan osobowy Referatu Jeżyce w ciągu całego ubiegłego roku.

Opracował: Bartosz Biały, Straż Miejska Miasta Poznania, Referat Jeżyce

  • 5
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Nadchodzące wydarzenie

Cze 4

 10:00 - 14:00

RODZINNE BIEGANIE ZE SPAR JUŻ 4 CZERWCA
Organizator: SPAR Polska

Losowe zdjęcie 360°

Media społecznościowe

Image

Katalog firm

Warte uwagi

Radar pogodowy