fbpx

Zgłoś źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Artur Kosonowski piątek, 14 styczeń 2022 923

Od 1 lipca 2020 roku trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni. Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

Aby złożyć deklarację przez Internet należy wejść na stronę ceeb.gov.pl, i nacisnąć przycisk Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację, wypełnić i wysłać. W tym celu potrzebny jest profili zaufany albo dowód elektroniczny.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub braku profilu zaufanego deklarację można złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy osobiście lub listownie. Dla nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Poznania deklarację składać można osobiście w Poznańskim Centrum Świadczeń po wcześniejszym umówieniu wizyty lub listownie wysyłając wypełnioną deklarację (Formularz A – dla części zamieszkałej lub/i Formularz B – dla części niezamieszkałej) na adres: Poznańskie Centrum Świadczeń. ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.

 


Często zadawane pytania.

1. Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

2. Ile mam czasu na złożenie deklaracji?
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy czyli maksymalnie do 2 lipca 2022 r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

3. Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację. Niełożenie deklaracji w terminie grozi grzywną. Można jej uniknąć, składając deklarację zanim urzędnicy wykryją jej brak. Mamy do tego prawo w ramach tzw. czynnego żalu.

4. Mieszkam w bloku, kto składa deklaracje?
Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

5. Jestem najemcą czy muszę składać deklarację?
Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

6. Czy garaż jest lokalem niemieszkalnym w budynku jednorodzinnym?
Tak, garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

7. Czy w deklaracji A dot. CEEB należy ujmować kominki, które nie są użytkowane, albo są użytkowane rekreacyjnie?
Tak, zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

8. Część budynku gospodarczego jest przekształcona na lokal mieszkalny. Jaką deklarację należy wypełnić? Na budynek mieszkalny czy niemieszkalny?
W takim przypadku możliwe jest wypełnienie zarówno deklaracji A jak i B. Wybór należy do właściciela/zarządcy budynku lub lokalu.

  • 4
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Nadchodzące wydarzenie

Sty 17

 10:00 - 16:00

Klub STACJA SQUASH i Tomasz Abramowski serdecznie zapraszają na FERIE ZE SQUASHEM 2022!
Organizator: Podolany.info

Social Media


Katalog firm

Warte uwagi

Radar pogodowy

Ostatnie artykuły