fbpx

Sprawozdanie Zarządu Osiedla Podolany za 2020 rok

Autor: czwartek, 28 styczeń 2021 18:36 58

Na wtorkowej zdalnej sesji tj. 19 stycznia 2021 r., Radni Osiedla Podolany przyjęli sprawozdanie Zarządu Osiedla Podolany za zeszły rok. 

Treść sprawozdania:

I. Wstęp

 1. 24 marca 2019 mieszkańcy Osiedla Podolany wybrali 15-osobową Radę Osiedla VII kadencji na lata 2019-2023. Dziękujemy za udział w wyborach.
 2. 24 kwietnia 2019 przewodniczącym Rady został wybrany Jarosław Południkiewicz, jego zastępcą Piotr Zubielik, a funkcję Przewodniczącej Zarządu powierzono Elżbiecie Sobkowiak.
 3. 14 maja powołano Zarząd Osiedla w składzie: Grażyna Dudzińska (zastępca Przewodniczącej), Dorota Cymerys, Artur Kosonowski i Krzysztof Ratajczak (członkowie).
 4. Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy jest zobowiązany do realizacji zadań bieżących Osiedla. Należą do nich m.in.: - przygotowywanie projektów i realizacja uchwał Rady Osiedla, - zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu, - zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami Osiedla a mieszkańcami.

II. Statystyki za 2020 roku:

 1. Rada Osiedla podjęła 22 uchwały,
 2. Zarząd Osiedla podjął 9 uchwał,
 3. Zarząd Osiedla wysłał 105 pism do wydziałów, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów.
 4. Wpłynęły 123 pisma w sprawach dotyczących Osiedla.
 5. Podolany w liczbach
 1. Powierzchnia: 5,3 km2
 2. Mieszkańcy: 8.291

III. Budżet 

W roku 2020

 1. Budżet Rady Osiedla, przyznany przez Radę Miasta Poznania, wyniósł: 599 946,00 zł
  (wzrost o 31 tys. w stosunku do roku 2019), w tym:
  - Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla: 87 380,00 zł,
  - Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości: 509 638,00 zł.
 2. Środki przeznaczone na remonty ulic i chodników 24 000,00 zł.
 3. Środki przeznaczone na remonty placówek oświatowych: 103 725,00 zł.
 4. Środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych: 2 212 000,00 zł
  (budżet 4-letni na lata 2020-2023).
 5. Dodatkowe środki z budżetu Miasta

Na lata 2020-2022

 • 9 700 000,00 zł - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz
  z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich
  ”. Trwają prace budowlane.

Do roku 2019

 • 750 000,00 zł - “Przebudowa ulicy Dukielskiej i Krynickiej” na dokończenie inwestycji prowadzonych wspólnie z Aquanet S.A. Zadanie zakończono w 2020 r.
 • 600 000,00 zł - “Budowa ul. Kaczmarka”. Zakończono etap I, przygotowywany etap II.
 • 1 668 000,00 zł - Odwodnienie ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Morszyńskiej”. Aquanet jako inwestor zastępczy wykonuje odwodnienie w ul. Zakopiańskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji.
 1. Dodatkowe środki pozyskane z grantu

Na rok 2021

 • 209 500,00 zł“Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 62”
  (w tym 205.700 zł z budżetu Miasta Poznania, 3.600 zł darowizna Rady Rodziców SP 62 oraz 200 zł darowizna Stowarzyszenia Zielone Podolany - dziękujemy!). Prace zostaną wykonane w roku 2021.
 1. Dodatkowe środki pozyskane
  z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Na rok 2021

 • 2 000 000,00 - wspólny projekt 9 osiedli: “Zielone FYRTLE! Niech połączą nas drzewa” (m.in. 223.000 zł na zieleń na ul. Jasielskiej).
 • 600 000,00 zł - wspólny projekt 4 osiedli: “Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz / Smochowice / Strzeszyn / Podolany” (m.in. 150.000 zł na imprezy z okazji 100-lecia Podolan).
 • 555 000,00 zł - wspólny projekt 4 osiedli: “Profesjonalne wybiegi dla psów” (m.in. 250.000 zł na wspólny plac zabaw dla psów ze Strzeszyna i Podolan, przy torach kolejowych).

Na rok 2020

 • 330 000,00 zł - “Podolany SP 62: malowanie klas c.d.”. Malowanie zostało wykonane latem 2020.

VII. Zrealizowane zadania inwestycyjne

 1. Budowa ulicy Dukielskiej.
 2. Budowa ulicy Krynickiej - etap II.
 3. Budowa ul. Kaczmarka - etap I.
 4. Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni c.d. (m.in. ul. Szarych Szeregów, Strzeszyńska).
 5. Modernizacja lamp solarnych w Parku Aktywności Fizycznej ul. Druskienicka.
 6. Montaż żagla przeciwsłonecznego i in. elementów małej architektury na placu zabaw ul. Szarych Szeregów / Karpińskiej.
 7. Montaż tablic upamiętniających 100-lecie powołania Osiedla Podolany.
 8. Montaż elementów uspokojenia ruchu (ul. Strzeszyńska, Zakopiańska, Straży Ludowej).
 9. Zakup i montaż koszy na śmieci c.d.
 10. Stacje Rowerów Miejskich na Podolanach.

VIII. Zrealizowane zadania remontowe

 1. Remont fragmentów chodnika i jezdni w ul. Lubieńskiej.
 2. Szkoła Podstawowa nr 62: remont dachu i łącznika sali gimnastycznej, coroczna konserwacja boisk, konserwacja oświetlenia zewnętrznego, zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców, przegląd monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.
 3. Przedszkole nr 142: remont ogrodzenia.
 4. Zrealizowane zadania bieżące
 5. Akcja zbiórki środków do walki z epidemią dla szpitala w marcu 2020.
 6. Kolejna Akcja Sprzątania Świata (wspólnie z mieszkańcami).
 7. Podolańska Akcja Krwiodawstwa (zgłoszone 42 osoby, 33 oddały krew).
 8. Konkurs Zielony Poznań - ogród p. Małgorzaty z ul. Firlika znalazł się wśród najlepszych ogrodów w mieście. Gratulujemy!
 9. Spotkanie z mieszkańcami w ramach akcji Święto Ulicy.
 10. Klub Seniora - organizacja warsztatów artystycznych, kursów, koncertu oraz gimnastyki (zajęcia niestety musiały zostać zawieszone ze względu na epidemię).
 11. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poznańskich Harcerzy w dniu 11 listopada.
 12. Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem.
 13. Zakup odblasków dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa.
 14. Biuletyny, ulotki, plakaty o tematyce osiedlowej, materiały na 100-lecie Podolan.
 15. Dbałość o zieleń i porządek na osiedlu, park, skwery i place zabaw.
 16. Dokonania pozainwestycyjne
 17. Uruchomienie Kolei Metropolitalnej - powstanie przystanków Podolany i Strzeszyn, z których zaczęło korzystać coraz więcej osób (pandemia chwilowo wstrzymała ten proces).
 18. Przejęcie przez Zarząd Zieleni Miejskiej działek przy ul. Karpińskiej (za placem zabaw) w celu utworzenia “kieszonkowego” parku dla mieszkańców.
 19. Wizja lokalna w terenie z udziałem prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza oraz dyrektorów wydziałów urzędu Miasta Poznania, prezentująca najważniejsze problemy mieszkańców Podolan.
 20. Udział w Konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany-Południe oraz w rejonie ul. Obornickiej i Mateckiego, zgłoszenia wniosków do ww. planów.
 21. Zgłoszenie wniosków do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
 22. Współpraca z Aquanet S.A. w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul. Biskupińska, Kowarska, Rewalska, Kartuska, Karwieńska, Rugego, Drwęskiego) oraz połączenie niektórych inwestycji podziemnych z przebudową jezdni i chodników (ul. Zakopiańska, Dukielska, Krynicka, Kartuska, Lubieńska).
 23. Społeczna kontrola realizacji umów pomiędzy Miastem a deweloperami na wykonanie elementów infrastruktury drogowej.
 24. Współpraca z ZDM w zakresie realizacji infrastruktury drogowej oraz z ZZM w zakresie opieki nad terenami zieleni.
 25. Coroczna konserwacja cieku Wierzbak.
 26. Prace projektowe dotyczące budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej (od Strzeszyńskiej do Koszalińskiej) wraz z przedłużeniem Al. Solidarności (od ul. Dojazd do Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (do Lutyckiej), a także wiaduktu w ciągu Golęcińskiej wraz z przebudową ul. Podolańskiej.
 27. Udział w pracach Zespołu ds. projektu Plażojada 2.
 28. Akcje dla seniorów: nie daj się nabrać na “wnuczka” czy “policjanta”.
 29. Akcje propagujące ekologię: m.in. program KAWKA Bis, palenie w kominkach wyłącznie w niektóre dni (należy sprawdzać na stronie: https://www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/).
 30. Liczne wnioski i uwagi dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji na terenie Osiedla.
 31. Liczne wnioski do Miejskiego Inżyniera Ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 32. Utrzymanie stałego porządku na terenie osiedla.
 33. Wnioski o rozbudowę oświetlenia na terenie Osiedla.
 34. Gratulujemy mieszkańcom bardzo wysokiej frekwencji w wyborach Prezydenta RP (78,98% I tura, 81,60% II tura).
 35. Media i kontakt z mieszkańcami
 36. Dyżury radnych (każdy pierwszy wtorek miesiąca w ciągu roku szkolnego, w godz. 19-20, SP62, sala nr 8 lub online)
 37. Witryna internetowa: ropodolany.pl
 38. Profil facebook/Rada Osiedla Podolany
 39. Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 40. Biuletyn Rady Osiedla rozprowadzany do każdego domu/mieszkania na osiedlu dwa razy do roku (Biuletyn Wiosenny i Jesienny)
 41. W ramach współpracy z bezpłatną gazetą “Fachowcy w mieście” (fachowcywmiescie.pl) obszerny artykuł o sprawach osiedla rozprowadzany do każdego domu/mieszkania raz na miesiąc. Dziękujemy wydawcy za wspieranie inicjatyw lokalnych.

XII. Bezpieczeństwo

 1. Udział w pracach komisji wspólnej Rad Osiedli i Policji na Jeżycach nt. bezpieczeństwa osiedli.
 2. Liczne wnioski do MIR, ZDM, Policji, Straży Miejskiej dotyczące bezpieczeństwa, stanu dróg, porządku i czystości itp., (m.in. zgłoszenia dziur w jezdni, braków lub błędów w oznakowaniu, naruszania porządku, wysypisk śmieci, itp.).
 3. Modernizacja monitoringu i oświetlenia w SP 62.
 4. Prace na boiskach i placu zabaw w SP 62 w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci.
 5. W roku 2020 do dyżurnego SMMP wpłynęło ponad 10.000 interwencji dotyczących całego rejonu referatu Jeżyce w tym ponad 500 dotyczących terenu obejmującego obszar RO Podolany (co stanowi ok. 5% wszystkich zgłoszeń w rejonie działania referatu Jeżyce). Struktura zgłoszeń w rejonie RO Podolany: Zagrożenia w ruchu drogowym - 32%, Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – 30%, Zakłócanie porządku publicznego (spożywanie alkoholu) – 20%, Zwierzęta (dziki) – 17%, Zagrożenia życia lub zdrowia – 3%, Awarie techniczne – 1 przypadek, Pozostałe – 13%.

XIII. Współpraca

 1. z Prezydentem Miasta i jego zastępcami
 2. z Radą Miasta Poznania,
 3. z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania,
 4. z Parafią Matki Bożej Pocieszenia na Podolanach,
 5. z Dyrekcjami SP Nr 62 i Przedszkola Nr 142,
 6. Ze Stowarzyszeniem Budowy Ulicy Anny Danysz,
 7. ze Stowarzyszeniem Zielone Podolany,
 8. ze Stowarzyszeniem Twórców i Sympatyków Kultury,
 9. z Zarządem Zieleni Miejskiej,
 10. z Zarządem Dróg Miejskich,
 11. z Radami Osiedli: Strzeszyn, Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Sołacz,
 12. z ZHP hufiec Poznań – Jeżyce (szczep Hercules oraz Krąg Seniorów).

XIV. Plany na 2021 rok

 1. Rozbudowa szkoły wraz z aulą i pomieszczeniami filii Biblioteki Raczyńskich.
 2. Ciąg dalszy budowy i modernizacji jak największej liczby dróg osiedlowych i chodników.
 3. Organizacja obchodów 100-lecia Podolan - obchody przeniesione na rok 2021 ze względu na epidemię.
 4. Przygotowanie koncepcji i zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Karpińskiej (za placem zabaw), w ramach konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów.
 5. Uchwalenie mpzp Podolany-Południe.
 6. Montaż kolejnych elementów uspokojenia ruchu.
 7. Zakup i montaż koszy na śmieci.
 8. Propagowanie Kolei Metropolitalnej jako środka transportu miejskiego oraz dalsze prace nad powstaniem przystanku Druskienicka.
 9. Dalszy rozwój działalności Klubu Seniora i warsztatów artystycznych w SP 62.
 10. Posadzenie jak największej liczby drzew i zieleni na terenie osiedla.
 11. Wspieranie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń mieszkańców.
 12. Realizacja kolejnych imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i seniorów z Podolan.
 13. Edukacja ekologiczna mieszkańców, dbałość o zieleń i czyste powietrze na osiedlu.
 14. Dbałość o równomierny rozwój osiedla.

Serdecznie wita wszystkich nowych mieszkańców Podolan i zapraszamy do aktywnego udziału w życiu Osiedla!

Ostatnio zmieniany czwartek, 04 luty 2021 21:20
Image

Polecamy

Wielka Kuchnia Podolany

Wielka Kuchnia Podolany

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 656 58 00
Ramen-ya & Johnny's Pizza

Ramen-ya & Johnny's Pizza

Poznań, Wielkopolskie
+48 574 204 937
Trattoria Portofino

Trattoria Portofino

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 631 12 02
Nadito - Smaki Świata

Nadito - Smaki Świata

Poznań, Wielkopolskie
+48 605 072 002