Stała organizacja ruchu na zwężonym obecnie połówkowo odcinku ul. Biskupińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zakopiańską przy sprzyjających warunkach pogodowych zostanie przywrócona 22 października.

W przyszłym tygodniu planowane jest także zakończenie robót związanych z obecnymi zamknięciami na odcinku ul. Zakopiańskiej od ul. Morsztyńskiej do ul. Dusznickiej.

Kolejne etapy prac na ul. Zakopiańskiej oraz związane z nimi lokalne utrudnienia na odcinku od ul. Morszyńskiej do Biskupińskiej potrwają do wiosny 2021 r. Utrzymany pozostanie dojazd i dojście do posesji. Objazd zamykanych odcinków ul. Zakopiańskiej wyznaczono ul. Biskupińską, Strzeszyńską i Kosowską.

Szczegółowy wykaz utrudnień poniżej.