fbpx

Ewidencja budynków w obrębie Podolan i Strzeszyna

Autor: poniedziałek, 27 lipiec 2020 09:18 757

Od dnia dzisiejszego rozpoczyna się modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębie ewidencyjnym Strzeszyn, pod który podlega północna część osiedla Podolany.

Wykonawcą prac wyłonionym jest: PROGETI - Anna Gontarska z siedzibą w Zgierzu przy ul. Lisiej 15.

Pracownicy ww. firmy w trakcie wykonywania prac będą legitymować się zaświadczeniem wydanym przez Geodetę Miejskiego -Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz imiennym identyfikatorem.

Przedmiotem pozyskiwania będą dane ewidencyjne obejmujące informacje dotyczące budynków, m.in.: geometrii. procesu budowy, przebudowy, rozbiórki, stanu użytkowania, liczby kondygnacji, materiału, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, a także oznaczeń funkcji budynku. powierzchni użytkowej oraz pola powierzchni zabudowy. Właściciele nieruchomości lub władający nimi zobowiązani są do udzielenia i przekazania osobom prowadzącym prace informacji w ww. zakresie oraz umożliwienia wglądu do dokumentów służących do aktualizacji ewidencji budynków i lokali, w tym również umożliwienia wejścia na grunt lub do obiektu budowlanego w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą. Prace mają być wykonywane przez najbliższe 3 tygodnie.

Prace wykonywane są na koszt Skarbu Państwa. Po ich zakończeniu koszt związany z wprowadzeniem niezgłoszonych lub nieujawnionych informacji ponosić będzie zainteresowany.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowo 20, dzwoniąc pod numery tel. 61 827 17 07, 61 827 16 35, 61 827 16 00.

Szczegółowa lista adresów dostępna w załączonym pliku do artykułu. 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 lipiec 2020 09:53
Image

Ostatnie artykuły

Polecamy

Ramen-ya & Johnny's Pizza

Ramen-ya & Johnny's Pizza

Poznań, Wielkopolskie
+48 574 204 937
Wielka Kuchnia Podolany

Wielka Kuchnia Podolany

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 656 58 00
Nadito - Smaki Świata

Nadito - Smaki Świata

Poznań, Wielkopolskie
+48 605 072 002
Trattoria Portofino

Trattoria Portofino

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 631 12 02