fbpx

Poprawa bezpieczeństwa na granicy Suchego Lasu i Poznania

poznan.pl czwartek, 04 listopad 2021 405

Na granicy Suchego Lasu i Poznania powstanie węzeł przesiadkowy przy północnej, kolejowej obwodnicy towarowej Poznania. Podpisano w tej sprawie porozumienie pomiędzy Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim i Gminą Suchy Las. Ważnym elementem tej inwestycji będzie likwidacja kolizyjnych przejazdów drogowych przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej, ale również połączenie z nowymi, mającymi powstać drogami - Obornicką i Szymanowskiego.

To niezwykle ważne przedsięwzięcie dla północnej części Poznania i sąsiadującego z nią Suchego Lasu. Dzięki niemu poprawi się bezpieczeństwo, ale także możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania kolei pasażerskich.

- Ta inwestycja jest istotna dla gminy Suchy Las, ale także dla całej metropolii i rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. To co nas skłoniło do współpracy to szersze spojrzenie na tę inwestycję, a nie tylko na samą budowę wiaduktu. Likwidacja kolizji na przejazdach kolejowych jest bardzo ważna, ale zależy nam, żeby nie spowodowało to generowania dodatkowego ruchu na Podolanach i Strzeszynie. Węzeł będzie musiał więc być dowiązany łącznicą do nowych ulic: Obornickiej i Szymanowskiego - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Miasto Poznań przystępuje do porozumienia z Gminą Suchy Las oraz Powiatem Poznańskim. Ze względu na liczbę stron przypomina to mającą się niebawem rozpocząć budowę bezkolizyjnego przejazdu i węzła przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej pomiędzy Poznaniem i Plewiskami. Tam trzecią stroną oprócz Miasta i Powiatu była Gmina Komorniki. 

- Mam nadzieję, że również w przypadku inwestycji na granicy z Suchym Lasem uda się w jak najkrótszym czasie uzyskać projekt, niezbędne zgody, a przede wszystkim finansowanie - dodaje Mariusz Wiśniewski, który podpisał porozumienie w imieniu Poznania. Powiat Poznański reprezentował starosta Jan Grabkowski, a Gminę Suchy Las - burmistrz Grzegorz Wojtera. 

Dokumentacja w 2023 roku

Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa dla tej inwestycji. W jej zakres mają wejść następujące elementy układu drogowego:

  • nowo projektowany przystanek pasażerski na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z transportem publicznym, parkingiem P&R po stronie północnej (Gmina Suchy Las) oraz wiaduktem drogowym nad ww. liniami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej ul. Sucholeskiej;
  • powiązanie układu drogowego (tzw. łącznika) od wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej nad liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka);
  • powstanie układu drogowego od wiaduktu im. G. Narutowicza (po południowej stronie linii kolejowej) i dalej  ul. Nową Obornicką do ul. Szymanowskiego (rondo Szymanowskiego/Stróżyńskiego), z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w opracowywaniu) w rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego w Poznaniu;
  • wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny PoD - Piła Główna (w ciągu ulicy Biskupińskiej) wraz z jego powiązaniem z parkingiem P&R Strzeszyn, z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Podolany Zachód w Poznaniu.

Dokumentacja projektowa będzie musiała uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego wraz z jego dowiązaniem do istniejących lub projektowanych inwestycji zarówno po stronie Miasta Poznania, jak i Gminy Suchy Las, w tym w ciągach dróg powiatowych.

Planowane przebiegi wiaduktów kolejowych o których mowa powyżej oraz ulic, wskazane zostały w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. 

28 września 2021 r. Rada Miasta Poznania  podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. Zabezpieczono środki finansowe na zadanie "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym".

Podpisane porozumienie dotyczy tylko opracowania dokumentacji projektowej natomiast ich ewentualna realizacja wiązać się będzie z koniecznością pozyskania środków finansowych oraz zawarcia odrębnych umów na ich realizację pomiędzy Miastem Poznań, gminą Suchy Las i Powiatem Poznańskim i wymagać będzie kompleksowej realizacji układów drogowych i likwidacji kolizji.

  • 3
  • 2
  • 0
  • 3
  • 0
  • 1

Nadchodzące wydarzenie

Gru 3

 16:00 - 17:00

Pierwsze zajęcia z robotyki dla dzieci w dniu 3.12.2021!
Organizator: EdWings

Social Media


Katalog firm

Warte uwagi

Radar pogodowy

Ostatnie artykuły

Więcej zieleni na ul. Jasielskiej

Więcej zieleni na ul. Jasielskiej

czwartek, 25 listopad 2021

"Trzymaj ciepło" – bezpłatne badania termowizyjne

"Trzymaj ciepło" – bezpłatne ba…

wtorek, 23 listopad 2021

Cyfrowa Akademia Seniora 60+

Cyfrowa Akademia Seniora 60+

środa, 17 listopad 2021

Zwężenie przejazdu kolejowego na ul. Lutyckiej

Zwężenie przejazdu kolejowego na ul. Lutyck…

poniedziałek, 15 listopad 2021