fbpx

Prywatne Przedszkole Gaudium et Studium na Podolanach

Reklama czwartek, 28 październik 2021 402

Czy znacie bajkowy budynek przy ul. Kosowskiej 42, do którego od 27 lat z radością wbiegają podolańskie dzieci? To prywatne Przedszkole Gaudium et Studium, zwane też Przedszkolem Estetycznym.

Wychowanie estetyczne to wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w muzyce, plastyce i innych dziedzinach sztuki, poprzez rozszerzony program zajęć, których efektem jest ukształtowanie pewnego poziomu kultury estetycznej dziecka. Obejmuje ono zarówno zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne jak i literaturę. W wychowaniu plastycznym oddziałuje się przede wszystkim na zmysł wzroku. Podstawowym celem wychowania plastycznego jest przygotowanie dziecka do odbioru plastyki, zajęcia wspomagają rozwój wyobraźni, uczą spostrzegania i myślenia a także wyrabiają pomysłowość i inwencję twórczą dziecka.

W wychowaniu muzycznym istotne znaczenie ma kształcenie wrażliwości muzycznej odbiorcy, rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie opanowania umiejętności wokalnych i gry na instrumencie, dostarczenie wiedzy o muzyce oraz nauczanie rozumienia specyfiki estetyki muzycznej. Muzyka pełni również rolę terapeutyczną. Literatura od najdawniejszych czasów służyła wychowaniu młodych pokoleń. Dzieła literackie określają pozytywne wzorce wychowawcze, są źródłem wiedzy o kulturze.

W wychowaniu literackim środki literackiego wyrazu i realizowane przezeń wartości są czynnikiem kształtowania osobowości. Teatr operuje swoistym językiem, który działa na wszystkie zmysły odbiorcy. Celem wychowania teatralnego jest przygotowanie dziecka do współdziałania ze sceną.

Wychowanie przez taniec dostarcza dzieciom wiedzy o tańcu jako dziedzinie sztuki i jako wartości integrującej społeczeństwo, praktyczną naukę różnych tańców oraz kształtowanie smaku estetycznego poprzez uczestnictwo w widowisku tanecznym.

Wychowując dzieci przez sztukę chcemy ukazać im wartości i cele w życiu, chcemy skłonić do angażowania się w życie społeczne, uwrażliwić na piękno świata i nauczyć się nim cieszyć, a także wzruszać, bawić i uczyć. Rodzicom chcemy uświadomić wartość sztuki nie tylko estetyczną, ale i społeczną. Nie chcemy sztucznie wciskać dzieci w rolę artysty, a jedynie stymulować ich rozwój poddając wielosensorycznym bodźcom, jednocześnie ucząc:

 • twórczych postaw
 • wiary w siebie i odwagi
 • zaufania i zdolności nawiązywania kontaktów
 • nowego sposobu wyrażania uczuć
 • samostanowienia i decydowania o sobie
 • odpowiedzialności i samokontroli
  tolerancji
 • zdolności spostrzegania
 • wrażliwości.

Podsumowaniem każdego roku nauki w przedszkolu jest duże przedstawienie odbywające się w prawdziwym teatrze, podczas którego każde dziecko prezentuje swoje najlepsze osiągnięcia.


Ale Gaudium et Studium to także jedyna w Poznaniu Szkoła Podstawowa Cambridge oraz Liceum z Maturą Międzynarodową IB. Obie mieszczą się przy ul. Św. Michała 40.

Program edukacyjny Cambridge wspomaga uczniów w rozwijaniu pozytywnych cech i umiejętności, tj. pewności siebie, logicznego myślenia, odpowiedzialności, umiejętności refleksji, innowacyjności i zaangażowania. Przygotowuje ich do wyzwań współczesności, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu życiowego. Celem programu Cambridge jest rozbudzenie w dziecku ciekawości i pasji do nauki, która pozostanie z nim na całe życie. Dzięki temu, młody człowiek może być lepiej przygotowany na to, co przyniesie przyszłość.

Natomiast w liceum nauka odbywa się według międzynarodowych najwyższych standardów, językiem wykładowym jest j. angielski, a uczniowie z łatwością dostają się na wybrane studia w kraju i za granicą.

 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Nadchodzące wydarzenie

Gru 3

 16:00 - 17:00

Pierwsze zajęcia z robotyki dla dzieci w dniu 3.12.2021!
Organizator: EdWings

Social Media


Katalog firm

Warte uwagi

Radar pogodowy

Ostatnie artykuły

Więcej zieleni na ul. Jasielskiej

Więcej zieleni na ul. Jasielskiej

czwartek, 25 listopad 2021

"Trzymaj ciepło" – bezpłatne badania termowizyjne

"Trzymaj ciepło" – bezpłatne ba…

wtorek, 23 listopad 2021

Cyfrowa Akademia Seniora 60+

Cyfrowa Akademia Seniora 60+

środa, 17 listopad 2021

Zwężenie przejazdu kolejowego na ul. Lutyckiej

Zwężenie przejazdu kolejowego na ul. Lutyck…

poniedziałek, 15 listopad 2021