fbpx

Konserwacja cieku Wierzbak

Autor: poniedziałek, 12 październik 2020 18:44 428

Do końca października przeprowadzona zostanie konserwacja cieku Wierzbak przez wyłonionego na drodze przetargu wykonawcę.

Konserwacja cieku Wierzbak oraz rowów WA-10 i WA-10-2 obejmować będzie m.in.: usuwanie namułu, ręczne wykaszanie porostów i trawy ze skarp, oczyszczanie przepustów, usuwanie zatorów oraz zanieczyszczeń i śmieci z koryta cieku oraz wywiezienie trawy, śmieci i namułu ciągnikiem z ręcznym załadunkiem na składowisko odpadów, naprawy koryta cieku i umocnień stopy skarpy wraz z malowaniem pokryw na wskazanych studniach i rurociągach.

W przypadku zbiornika przy ul. Druskienickiej zakres prac będzie obejmował: ręczne wykoszenie porostów i trzciny w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch pomostów widokowych oraz z czasy zbiornika, koszenie chwastów i samosiewów wokół brzegów zbiornika, oczyszczenie i wywiezienie śmieci i trawy. Analogicznie wykonywane będą prace przy zbiorniku położonym przy ul. Rożka, które będą obejmowały: ręczne wycięcie odrostów krzewów wikliny i wierzby z brzegów zbiornika wzdłuż alejki, prześwietlenie i przerzedzenie gałęzi - brzeg od strony placu zabaw, wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp oraz wywiezienie śmieci, trawy i gałęzi. 

Dla potrzeb realizacji zadania wykorzystywane będą lokalne drogi dojazdu w miejscach umożliwiających dostęp do cieków i zbiorników. W umowie zobowiązano wykonawcę robót do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W przypadku naruszenia ww. wymogu wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego ze wskazanymi ww. przepisami na koszt wykonawcy. Prace mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu.

Dodatkowo, w planach na jesień 2021 roku przewidziane jest również gruntowne czyszczenie obu zbiorników przy jednoczesnym spuszczeniu wody, co pozwoli na wyrwanie wraz z korzeniami trzciny na wysokości punktów widokowych. Wykonanie zadanie i jego zakres uzależniony będzie od wysokości przyznanych na ten cel funduszy.

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 październik 2020 21:16
Image

Polecamy

Nadito - Smaki Świata

Nadito - Smaki Świata

Poznań, Wielkopolskie
+48 605 072 002
Wielka Kuchnia Podolany

Wielka Kuchnia Podolany

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 656 58 00
Trattoria Portofino

Trattoria Portofino

Poznań, Wielkopolskie
+48 61 631 12 02
Ramen-ya & Johnny's Pizza

Ramen-ya & Johnny's Pizza

Poznań, Wielkopolskie
+48 574 204 937