fbpx

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij poniższy formularz by wziąć udział w organizowanym wydarzeniu.

Prawidłowo wypełnione i wysłane zgłoszenie pozwala na udziału w wydarzeniu w jednym wybranym z listy rozwijanej terminie. Na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie prawidłowo przesłanego formularza. Prosimy oczekiwać na kontakt ze strony organizatora, który ostatecznie potwierdzi udział.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegóły zgłoszenia

Dane zgłaszającego

Dodatkowe informacje

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa oraz komfortu prosimy o zaznaczenie jeżeli w wydarzeniu udział weźmie uczestnik ze statusem osoby niepełnosprawnej. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa pomoc ze strony organizatora prosimy o wpisanie dodatkowych informacji w uwagach.

Zgody

na przetwarzanie wprowadzonych danych w celu obsługi zgłoszenia w tym kontaktowania się środkami komunikacji elektronicznej.
na przesyłanie informacji dotyczących osiedla w tym informacji o nowych wydarzeniach.