fbpx
5521
https://podolany.info/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/0/cropped-1623869570.jpeg

Zweryfikowano

Szczegóły firmy

Centrum Inicjatyw Lokalnych na Podolanach

CIL powstał w celu rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Założeniem jest wspierać i animować inicjatywy mieszkańców Podolan oraz umożliwić realizację inicjatyw w różnych obszarach - kulturalnym, integracyjnym, sportowym.

Centrum Inicjatyw Lokalnych ma prowadzić do poprawy jakości życia wszystkich MIESZKAŃCÓW. Działania podejmowane w ramach CIL skupiają się na WSPÓŁPRACY międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej, która nie tylko zwiększa szanse na rozwój solidarności społecznej oraz włączenia i integracji, ale też podnosi poziom obywatelskości mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy miasta czy osiedla. Dlatego też realizowane w CIL działania prowadzi się w duchu OTWARTOŚCI na samoorganizację i inicjatywę społeczeństwa, w atmosferze dialogu z mieszkańcami.

Podstawą działalności CIL jest budowanie szerokiej sieci współpracy pomiędzy mieszkańcami i lokalnymi podmiotami, celem włączenia wszystkich lokalnych zasobów we wspólny proces wywołania pozytywnej zmiany w danej społeczności lokalnej.

Działania w CIL

Centra Inicjatyw Lokalnych kreują działania wzmacniające społeczność lokalną, zachęcając do podejmowania inicjatyw na rzecz wspólnej przestrzenie, wspólnoty, którą może być dzielnica, osiedle, ulica czy podwórko.

Dzieje się to na 4 równoległych płaszczyznach:

  • Aktywizacja - budowanie sieci powiązań, rozwijanie wzajemnych kontaktów oraz włączanie przedstawicieli społeczności lokalnej we wspólne działania.
  • Integracja społeczna - tworzenie wspólnych wartości, wzorców działania oraz uzgadniania poglądów, uwspólnianie interesów i powoływanie do życia wspólnych instytucji.
  • Edukacja - poszerzenie wiedzy i umiejętności członków społeczności lokalnej, zwłaszcza o kompetencje umożliwiające zwiększenie ich aktywności.
  • Diagnoza - badanie oraz analiza sytuacji danej społeczności oraz tworzenie mapy zasobów i potrzeb.

Program CIL zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami.

Partnerstwo lokalne

Działalność CIL skoncentrowana jest na budowaniu Partnerstwa Lokalnego, rozumianego jako dobrowolna kooperacyjna relacja pomiędzy różnymi stronami, w której wszyscy uczestnicy zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści.

Inicjatywy oddolne

Inicjatywa oddolna jest formą wsparcia mieszkańców w realizacji ich działań. Realizowana jest przez mieszkańców z obszaru objętego działalnością CIL Sąsiedzkiego, z ich inicjatywy, podejmująca tematy lokalne, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców obszaru danego CIL.

W ramach inicjatywy oddolnej mieszkańcy mogą zgłosić chęć realizacji zadania do Realizatora projektu, który dokonuje oceny celowości z punktu widzenia potrzeb lokalnych i uwzględniającej wkład pracy społecznej.

Następnie realizuje inicjatywę wraz z grupą nieformalną/inicjatywną.

Realizacja inicjatyw lokalnych w CIL Sąsiedzkim odbywa się w sposób bezgotówkowy, inaczej niż w przypadku Regrantingu (grupa nie otrzymuje dofinansowania bezpośrednio, wszelkie rozliczenia ponosi realizator CIL). Nie oznacza to jednak, że inicjatywa oddolna jest bezkosztowa - środki finansowe przewidziane na realizację działania, wydatkowane są przez realizatora CIL Sąsiedzkiego (wynagrodzenia, zakupy itp.)

Program realizowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania oraz Rady Osiedla Podolany #poznanwspiera

Lokalizacja

Nawiguj

Dodatkowe atrybuty

Lokalizacja:
Podolany
Obszar działania:
Całe osiedle
Typ:
W siedzibie
Rok założenia:
2021
Słowa kluczowe:

Osoby kontaktowe

Koordynator projektu
Artur Kosonowski (+)

Sieci społecznościowe